ประโยชน์และคุณค่า ของการฝึกกีฬามวยไทย

ความเป็นมาและประวัติของ กีฬามวยไทย เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นการละเล่นและด้านกีฬา ของชาวไทย เพราะฉะนั้นมวยไทยจึงมีองค์ประกอบที่มีคุณค่าและสำคัญสำหรับคนไทยอย่างครบถ้วน ตามฉบับของกีฬามวยไทย

ประโยชน์และคุณค่า ของการฝึกกีฬามวยไทย

ประโยชน์และคุณค่า ของการฝึกกีฬามวยไทย

มวยไทย เป็น ศิลปะการต่อสู้ ประจำชาติไทย ซึ่งเป็นมรดกมาตั้งแต่บรรพบุรุษของคนไทย และคนไทยศึกษาและสืบทอดอนุรักษ์มาเป็นอย่างดี เพื่อเผยแพร่ให้สำหรับคนรุ่นใหม่และคนทั่วโลกได้รู้จักศึกษากีฬา ศิลปะมวยไทย ซึ่งรักษามาอย่างยาวนานทางวัฒนธรรมของชาติ และวิชามวยไทย ยังมีประโยชน์อีกมากมายแก่ผู้เรียน เช่นร่างกายแข็งแรง มีระบบป้องกันตัว มีไหวผิดปกติผ่าน ต่อสู้ได้ และสามารถเชื่อมั่นในตัวเอง และใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ด้วย

ครูมวยแต่ละท่าน จะมีการสอนที่แตกต่างกัน และต้องอบรมให้ผู้เรียน ศิลปะการต่อสู้ ทั้งจังหวะรับและลูก และต้องมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้ภัย เคารพผู้ที่มีอายุเยอะกว่าและผู้อาวุโส และไม่ควรรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า และการต่อสู้นี้อย่าประมาทคู่ต่อสู้เด็ดขาด และอีกอย่างเลยหัวใจเป็นหลักคือต้องไม่ยอมแพ้ และสิ่งที่กล่าวมานี้ผู้สอนมวยไทยควรปลูกฝังและอบรมผู้ที่เรียนรู้มวยไทยให้กลายเป็นจิตวิญญาณของนักสู้และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ 

1.ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเกิดการพัฒนา เพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นหรือผู้ฝึก มวยไทย นั้นร่างกายต้องใช้พละกำลังอย่างมาก และการเคลื่อนไหวที่กระชับ เพื่อเอาชนะ ผู้ต่อสู้ นักมวยไทย จะต้องมีความแข็งแกร่งและการเตรียมพร้อมร่างกาย ก่อนพร้อมชกอยู่เสมอ ซึ่งจะต้องออกกำลังกายเป็นอย่างหนักทุกๆวัน จึงทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และกล้ามเนื้อ และเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคอีกด้วย

2.มีน้ำใจนักกีฬา กีฬาทุกประเภทอันดับแรกของนักกีฬา ที่ควรแสดงออกคือ ความยุติธรรมและความถูกต้องเป็นเกณฑ์ เพราะกีฬาประเภทต่างๆ ย่อมมีการแข่งขันได้เปรียบเสียเปรียบ แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา มีความสมหวังและผิดหวังเหมือนกัน และจะหล่อร้องฝึกจิตใจของนักมวยหรือนักกีฬาอื่นๆให้เข้มแข็ง กล้าหาญยอมรับความเป็นจริงซึ่งรู้จักแพ้รู้ชนะรู้อภัย ซึ่งนักกีฬาทุกคนควรมีสิ่งนี้

3.ทำให้สุขภาพจิตดี เนื่องจากผู้ที่เรียนหรือฝึกกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง และมีกิจกรรมสันทนาการรวมกับผู้อื่น และทำให้ผู้เล่นมีความสุข และสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทำอยู่ จึงส่งผลให้จิตใจ และอารมณ์ อ่อนคลายความเครียด ได้เป็นอย่างดี 

4.การฝึกไหวพริบปฏิภาณ นอกจากกีฬาประเภทนี้จะต้องใช้ประสบการณ์ของผู้เล่น และความมีวินัยและความสามารถอย่างเต็มตัว ซึ่งในขณะเล่นความคิดจะแล่นอยู่ตลอดเวลา และถูกระดมมาอย่างมากมายจากผู้แข่งขัน จนแทบทำให้ผู้โชค ไม่มีเวลาคิดแก้ปัญหา จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกสมอง ด้านการใช้ปฏิภาณ หรือความเร็วของสมองในความคิดวิธีแก้ปัญหาซึ่งๆหน้า และการตัดสินใจที่เด็ดขาด

5.ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ และเข้าร่วมกับสังคมร่วมกับผู้อื่น ผู้เรียนรู้มวยไทย จะต้องพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาในระหว่างฝึกซ้อม ไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ หรือนักมวย หรือผู้มาเรียนมวยอื่นๆเป็นต้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เสริมสร้างการเข้าร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันหรือชาวต่างชาติที่มาเรียนมวย ซึ่ง ศิลปะมวยไทย มีการแข่งขันมากมายทั่วโลกทั้งชิงชนะเลิศนานาชาติ ทั้งมวยอาชีพ และมวยสากลสมัครเล่น การเรียนรู้ศิลปะมวยไทย รายการนิทรรศการหรือออกกำลังกายต่างๆ ซึ่งอยู่ร่วมกับผู้คนเป็นอย่างมากมาย จึงเป็นสิ่งที่ดีในการเข้าสังคมอื่นได้ 

 ติดตาม :: ศิลปะมวยไทย

เพิ่มเติม :: ประวัตินักมวย

ความรู้ :: ประโยชน์ของมวยไทย