พื้นฐานการฝึกมวยไทยและออกกำลังกาย

ปัจจุบันมวยไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นมากกว่ากีฬา ทำให้ชาวต่างชาติอย่าเข้ามาฝึกฝนและเรียนมวยไทย ทั้งใช้ในการต่อสู้และการออกกำลังกาย และป้องกันตนเองในชีวิตประจำวันอีกด้วย

การฝึกมวยไทยพื้นฐาน

พื้นฐานการฝึกมวยไทยและออกกำลังกาย

ผู้ที่เริ่มฝึกมวยไทยจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการขยับร่างกาย ทุกสัดส่วนและในสัดส่วนต่างๆ ซึ่งมวยไทยนี้จะต้องใช้ทุกสัดส่วนของร่างกาย และจะขยับอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ศรีษะ แขน ขา และผู้ฝึกมวยไทยจะต้องมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากอีกด้วยสิ่งสำคัญเลยคือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกาย 

ผู้ที่ฝึกมวยไทยนั้นต้องรู้พื้นฐานก่อนเลยว่า เราต้องใช้อวัยวะส่วนใดบ้างของร่างกาย และต้องการกล้ามเนื้อเป็นอย่างมาก และมีการเคลื่อนไหวให้คล่องตัว เพราะส่วนต่างๆของอวัยวะล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธมวยไทยได้ทั้ง และจึงควรมีอวัยวะที่แข็งแรงต่างๆด้วย 

การใช้แขน เป็นการใช้ตั้งแต่ข้อมือยาวขึ้นไปถึงศอก ใช้สำหรับออกอาวุธในการต่อสู้ เช่น ต่อย ฟันศอก และ ปัดอาวุธคู่ต่อสู้  และ ป้องกันอาวุธคู่ต่อสู้

พื้นฐานการฝึกมวยไทยและออกกำลังกาย

ศอก เป็นกระดูกที่ใช้เป็นอาวุธมวย ซึ่งจะเป็นลักษณะการงอแขนเข้าหาลำตัวหรือหนีบแขนให้เกิดมุม ศอกมีความอันตรายเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นของแหลมส่วนหนึ่งของร่างกาย ทำให้คู่ต่อสู้เลือดออกเจ็บ ได้อย่างแน่นอน วิธีการใช้ศอกสามารถใช้ทั้ง การฟัน การสับ และการงัดใส่คู่ต่อสู้

หมัด เป็นอาวุธที่สำคัญและเป็นอาวุธสิ่งแรกที่ทุกคนจะนึกถึงในการต่อสู้ ซึ่งก็สัมคัญกับมวยไทย และหมัดจะใช้ในการชกคู่ต่อสู้ ใช้สำหรับการ ทุบ ชก ต่อย และทุกคนสามารถฝึกฝนได้ทุกที่และฝึกฝนด้วยตนเองได้ โดยการชกล้ม หรือชกกระสอบทราย

เท้า สามารถใช้เป็นอาวุธได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเตะสาดแข้งหรือจะเป็นการถีบ ให้คู่ต่อสู้เข้าถึงตัวไม่ได้ ซึ่งการถีบและเตะจะสำคัญมากๆ ซึ่งจะเป็นการรักษาระยะห่างสู้ต่อสู้ก่อนจะมาถึงตัวเรา

เข่า จะเป็นการงอขา เพื่อเกิดมุมสามเหลี่ยม ใช้ในการ แทง กระทุ้ง กระแทก ยัดไส้ ใส่คู่ต่อสู้ในระยะประชิด ถ้าไม่ทันได้เกรงกล้ามเนื้อส่วนท้อง อาจจะจุกและทำให้ต่อสู้ไม่ไหวเลยก็ได้

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนแต่เป็นอาวุธมวยไทยทุกสัดส่วน และนี่การทำความเข้าใจในการฝึกพื้นฐานของมวยไทย ในการออกอาวุธและขยับร่างกายใช้ในการต่อสู้ ยังมีอีกหลากหลายซึ่งนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเบื้องต้นเท่านั้น