กติกามวยไทย และระเบียบในการแข่งขัน ที่นักมวยควรรู้เบื่องต้น

กติกามวยไทยที่ควรรู้ และระเบียบในการแข่งขันมวยไทย

การแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทจะมีกฎระเบียบและกติกาที่แตกต่างกันไป เช่น มวยไทย ก็มีกติกาของกีฬาประเภทนี้อยู่ซึ่งใช้บนสังเวียน ซึ่งกติกาจะซับซ้อนมีอะไรบ้าง เราไปดูรายละเอียดกัน

กติกามวยไทย และระเบียบในการแข่งขัน

กติกามวยไทย

การตัดสิน

กรรมการ

1.ชนะคะแนน จะเป็นการที่ระฆังดังเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ซึ่ง กรรมการมวย ทั้ง 3 คนจะรวมคะแนนในใบคะแนนโดยผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมากจากกรรมการจะเป็นผู้ชนะคะแนน

2.ชนะแบบน็อคเอาท์ ถ้านักมวยโดนอาวุธคู่สู้ต่อล้มลงหรือโดนอาวุธที่รุนแรง ลุกไม่ขึ้น จะโดนนับ 10 วินาที ภายใน 10 วินาที ถ้ายังมีอาการหรือชกต่อไม่ไหว จะทำให้นักมวยฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะแบบน็อคเอาท์

3.ชนะแบบเอาเท็คนิเกิลน็อคเอาท์ คือ ก็เป็นการน็อคคู่ต่อสู้เช่นเดียวกันแต่ความหมายจะแตกต่างกันนิดหน่อย TKO คือการน็อคแบบกรรมการเป็นผู้ตัดสินโดยไม่จำเป็นนับถึง 10 กรรมการจะพิจารณาว่าสามารถสู้ต่อได้หรือไม่ และยุติการชกตามความเห็นของแพทย์สนามกรณีบาดเจ็บหรือมีแผลแตกจากการถูกชกที่ไม่ผิดกติกา…เรียกว่า ชนะหรือแพ้แบบ “เท็คนิเคิลน็อกเอ้าต์”

4.เมื่อนักมวยฝ่ายหนึ่งกระทำอยู่ฝ่ายเดียวหรือมีความเก่งกว่าเนื้อฉันจนคู่ต่อสู้สู้ไม่ได้ 

5.นักมวยมีแผลแตก ภายหลังที่หยุดพักระหว่างยก จะมีแพทย์มาวินิจฉัยบาดแผล เมื่อบาดแผลมีความเสี่ยงเกินไปจะแข่งขันต่อไม่ได้ จะทำให้นักมวยฝ่ายตรงข้ามชนะไปโดยทันที

6.เมื่อนักมวยฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บจนไม่สามารถชกต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการตะคริวกินขา หรืออาการต่างๆจนแข่งขันต่อไม่ได้ นักมวยฝ่ายตรงข้ามจะชนะ

7.นักมวยฝ่ายที่ถูกนับ เกิน 2 ครั้งในยกเดียวกัน หรือถูกนับ  4 ครั้ง ตลอดการแข่งขัน หรือถูกนำ 3 ครั้งในยกเดียวจะเป็นฝ่ายแพ้และทำให้ผู้ต่อสู้ชนะไป

ผ้าพันมือ

การพันมือ

1.กติกามวยไทยเบื่องต้น ในการแข่งขัน นักมวยจะต้องใช้ผ้าพันมือที่มีความอ่อน และยาวข้างละไม่เกิน 6 เมตร ความกว้างไม่เกิน 5 เมตรในการพันมือ

2.การแข่งขันมวยไทย นักมวยสามารถใช้พลาสเตอร์ หรือแถบกาวยาง ความยาวข้างละไม่เกิน 2.5 เมตร กว้าง 2.5 ซม เพื่อปิดทับข้อมือหรือหลังข้อมือและห้ามพับทับสันหมัดโดยเด็ดขาด

3.ในการชกมวยแต่ละครั้งนักมวยจะต้องพันมือที่สนามมวย หรือผู้จัดรายการแข่งขันมวยได้จัดหาไว้ให้เท่านั้น และห้ามใช้ผ้าพันมือจากที่อื่นนอกจากของสนามมวยและในรายการแข่งขันนั้นๆโดยเด็ดขาด

4.การพันมือเสร็จแต่ละครั้งจะต้องมีการตรวจจากเจ้าหน้าที่และได้รับตราประทับเพื่อรับรองว่าเป็นไปตาม กติกา มวยไทย และข้อกำหนดจึงจะให้สามารถสวมรวมได้

เครื่องแต่งกาย และการแต่งกายของนักมวยที่ถูกต้อง

เครื่องแต่งกายมวยไทย

1.ชุดมวยไทย ควรสวมกางเกงมวยไทยขาสั้นที่ไม่เกินโคนเขาให้เรียบร้อย และถอดเสื้อและรองเท้า ซึ่งถ้าเป็นนักมวยมุมแดงต้องใส่กางเกงที่มีสีแดง สีชมพู หรือสีเลือดหมู หรือสีขาว แต่ถ้าเป็นฝ่ายนักมวยน้ำเงินกางเกงจะต้องมีสีน้ำเงิน หรือสีดำ สีกรมท่า

2.นักมวยจะต้องสวมกระจับทุกครั้งเพื่อป้องกันอวัยวะประเภทที่ทำขึ้นจากวัสดุแข็ง และสามารถป้องกันอันตรายจากเข้า หรืออวัยวะอื่นๆเริ่มผูกเชือกไว้ด้านหลังด้วยเงื่อนตาย และเก็บปลายเชือกส่วนที่เหลือของกระจับให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

3.ไม่ไว้ผมยาวมากจนเกินไปจนรุงรัง และไว้เขายาว แต่สามารถไว้หนวดได้แต่ต้องไม่ยาวเกินริมฝีปาก

4.ต้องตัดเล็บมือเล็บเท้าให้เรียบร้อยก่อนการขึ้นชกและต้องสั้น

5.สามารถใช้สนับรับเท้าได้ข้างละ 1 อัน และไม่สามารถเลื่อนไปเป็นสนับแข้งได้ หรือพับม้วนลงมา ถ้ามันใช้ผ้ารัดขาและข้อเท้าโดยเด็ดขาด

และสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดนั้น เกี่ยวข้องกับ กติกามวยไทย อย่างชัดเจน ซึ่งนักมวยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามตามกฎระเบียบที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดตามที่กำหนดไว้ให้และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักมวยทุกคนต้องรู้ 

 ติดตาม :: ต้นกำเนิดมวยไทย

เพิ่มเติม :: ประวัตินักมวย

ความรู้ :: กีฬามวยไทย

เครื่องแต่งกายมวยไทย